Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης!

Konstantina Tsegka
Suite 600,4200 Boulevard
Saint- Laurent,Montreal, QC H2W 2R2
+1-438-8824222

 Κάντε κλικ εδώ για να συζητήσετε μέσω του Whatsapp

Reward Yourself

Want to receive a discount from ShoptoShape - Herbalife Independent Distributors ? Go ahead !


Every purchase, product review, subscription and so on, brings you certain amount of money that can be spent on your purchases at ShoptoShape !

Buy Herbalife product(s) and get money in reward ! 

Reward yourself - Reward points

How it works? 

All registered customers receive money after certain activity in ShoptoShape:.
Buy Herbalife product(s), write reviews, reffer a friend, have you friend shop with us and make money.
Every action adds funds to your balance !  
You can spend this money on buying products ! 

Money is being rewarded according to the following table: 

ActivityReward
 Subscription to newsletter  2
 Friend referral  2
 Friend's Purchase (1st order)  5%
 Review purchased Herbalife product  2
 Buy product and get  X% credit for your next order  5%

 

Please note ! 
In order to spend the reward points, you will have to use the full checkout process at checkout page and not through the PayPal express.